کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

5گیگابایت
فضای نمایندگی : 5 گیگابایت

پهنای باند : نامحدود

اکانت های قابل میزبانی : 10 عدد

کنترل پنل : دایرکت ادمین

فایر وال : csf و سیسکو

وب سرور : nginx

دی ان اس : اختصاصی

بقیه امکانات : نامحدود
ریال100,000 ماهانه
10گیگابایت
فضای نمایندگی : 10 گیگابایت

پهنای باند : نامحدود

اکانت های قابل میزبانی : 20 عدد

کنترل پنل : دایرکت ادمین

فایر وال : csf و سیسکو

وب سرور : nginx

دی ان اس : اختصاصی

بقیه امکانات : نامحدود
ریال150,000 ماهانه
15گیگابایت
فضای نمایندگی : 15 گیگابایت


پهنای باند : نامحدود

اکانت های قابل میزبانی : 25 عدد

کنترل پنل : دایرکت ادمین

فایر وال : csf و سیسکو

وب سرور : nginx

دی ان اس : اختصاصی


ریال200,000 ماهانه
20گیگابایت
فضای نمایندگی : 20 گیگابایت

پهنای باند : نامحدود

اکانت های قابل میزبانی : 50 عدد

کنترل پنل : دایرکت ادمین

فایر وال : csf و سیسکو

وب سرور : nginx

دی ان اس : اختصاصی

بقیه امکانات : نامحدود
ریال250,000 ماهانه
25گیگابایت
فضای نمایندگی : 25 گیگابایت

پهنای باند : نامحدود

اکانت های قابل میزبانی : 55 عدد

کنترل پنل : دایرکت ادمین

فایر وال : csf و سیسکو

وب سرور : nginx

دی ان اس : اختصاصی

بقیه امکانات : نامحدود
ریال300,000 ماهانه
30گیگابایت
فضای نمایندگی : 30 گیگابایت

پهنای باند : نامحدود

کنترل پنل : دایرکت ادمین

فایر وال : csf و سیسکو

وب سرور : nginx

دی ان اس : اختصاصی

بقیه امکانات : نامحدود
ریال350,000 ماهانه
40گیگابایت
فضای نمایندگی : 40 گیگابایت

پهنای باند : نامحدود

کنترل پنل : دایرکت ادمین

فایر وال : csf و سیسکو

وب سرور : nginx

دی ان اس : اختصاصی

بقیه امکانات : نامحدود
ریال400,000 ماهانه