اخبار

Sep 24th قوانین همراهان لینوکس

قوانین سرویس دهی – قوانین کلی 1 – در طول ارائه خدمات فقط به مشکلات شبکه و سخت افزاری رسیدگی می شود ( در صورت امکان به مشکلات و مسائل نرم افزاری هم جواب داده خواهد شد توجه کنید به هیچ عنوان شامل ... بیشتر »